Ultimele anunturi

(11.05.2020) AM POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare selectate după evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare selectate după evaluarea tehnică și financiară pentru apelul 685/3/8/ „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Începând cu data de 11 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare , potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.


(14.04.2020) Informare - pagini web ale Guvernului Romaniei si Ministerului Fondurilor Europene


Lista contractelor POCU pe regiuni de implementare, centralizata lunar, pe baza raportarii OI/OIR, reprezinta o parte din contributia Ministerului Fondurilor Europene la accesul liber la informatii/date publice in format deschis (Planul National de Actiune in cadrul parteneriatului pentru guvernare deschisa - https://data.gov.ro/ )

Proiectele contractate in cadrul POCU se publica pe site-ul Guvernului Romaniei: https://data.gov.ro/ - punct central de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritatile si institutiile adminstratiei publice, ajutand publicul sa gaseasca, sa descarce si sa foloseasca informatiile generate si detinute de structurile administrative.

Ministerul Fondurilor Europene are un numar de 5 seturi de date deschise la adresa: https://data.gov.ro/organization?q=&sort=&page=4 un set de date fiind "PROIECTE CONTRACTATE".

La adresa: https://data.gov.ro/dataset/proiecte-contractate - se poate vizualiza: "Lista proiectelor contractate la nivelul programelor operationale coordonate de Ministerul Fondurilor Europene: Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Programul Operational Competitivitate (POC), Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) sii Programul Operational Capital Uman (POCU)" - publicarea este trimestriala.

De asemenea, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, se publica Lista contractelor POCU pe regiuni de implementare (care include AM/OI/OIR), dupa cum urmeaza:

1. Lunar, la adresa: http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/
Se acceseaza a treia sectiune denumita "Implementare program" apoi clik pe "SITUATIE CONTRACTARE-PLATA"

2. Trimestrial la adresa: http://mfe.gov.ro/contracte-in-implementare/ sau
la adresa: http://mfe.gov.ro/
selectare Sectiune "Programe" apoi se deschide o fereastra, selectare "Contracte si absorbtie", apoi clik pe "contracte in implementare"

3. Pe prima pagina a site MFE: http://mfe.gov.ro/
Harta albastra denumita "harta interactiva", clik pe un judet, apoi pe "descarca fisierul xlxs" - sunt mai multe foi de lucru, pentru fiecare program operational, inclusiv POCU (datele fiind extrase din lista proiectelor POCU pe regiuni de implementare).


(09.04.2020) AM POCU: solicitare de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Romania profesională – Întreprinderi competitive”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 9 aprilie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/685/3/8/ „România profesională – Întreprinderi competitive”, Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunatățite în vederea adaptarii activității la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de Evaluare și selecție tehnică și financiară.


(24.03.2020) POCU: Clarificări privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, ca urmare a emiterii si publicării Instrucțiunilor nr. 4/ 12.03.2020 și nr. 5/ 19.03.2020, publică un set de Clarificări pentru o mai bună înțelegere a celor doua instrucțiuni.

Așadar, AM POCU transmite Beneficiarilor:

  • inițiativa suspendării implementarii proiectului aparține Beneficiarului;

  • s-a simplificat fluxul de suspendare prin Instrucțiunea nr. 5;

  • s-a definit modalitatea de recuperare a întarzierilor, după momentul încetarii stării de urgență;

  • există posibilitatea prelungirii duratei implementării proiectului, în condiții bine justificate și cu acordul OI responsabil.

  •