Ultimele anunturi

(15.03.2018) Anunt privind anularea achiziției de polițe RCA și CASCO pentru un autovehicul ale instituției


Autoritate contractantă Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (denumită în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950 a inițiat în data de 07.02.2018 achiziția de polițe RCA și CASCO pentru 2 autoturismele ale instituției.
Având în vedere faptul că în anunțul publicat pe site-ul instituției s-a înregistrat o eroare materială , s-a trecut 15.02.2018 în loc de data corectă de 15.03.2018 pentru data expirării poliței RCA aferentă autoturismul Toyota Corolla, se anulează achiziționarea de polițe RCA și CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla.
Achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autoturismul susmenționat se va desfășura la o dată ulterioară.

(27.02.2018) Anunt cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară


DIRECTIA GENERALA PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN publica Decizia nr. 14453 din 27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul

(05.01.2018) A fost publicat Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020"


Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020", aprobate prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 23/2018