Ultimele anunturi

(31.05.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat Decizia DGPCU nr. 9278/24.05.2016 privind depunerea solicitărilor de conciliere şi depunerea Cererilor de rambursare suplimentare aferente concilierilor

(16.05.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 1
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 2
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

(20.04.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat in data de 20 aprilie 2016, în vederea deschiderii liniilor de finanțare, trei Ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman:

  1. Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, intitulat „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”
  2. Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU)
  3. Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.2. POCU)

Ghidurile specifice lansate acoperă un buget de 350 milioane euro, pentru comunitățile marginalizate aflate pe tot teritoriul țării (mediul rural si urban), având la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale.

Apelul este de tip competitiv și potențialii beneficiari sunt autoritățile publice locale (obligatoriu de inclus în orice proiect), organizații non-guvernamentale și societăți comerciale