Ultimele anunturi

(08.02.2018) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru 2 autovehicule ale instituției


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950.
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru autoturismul Fiat Scudo și RCA si CASCO pentru autoturismul Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a polițelor este 15.02.2018 sau în funcție de expirarea actualelor polite de asigurare
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 13.02.2018 orele 16:30
9. Adresa la care se transmit ofertele – la sediul autorității contractante sau pe adresa de e-mail: office@fsenordest.ro
10. Limba în care se redacteaza ofertele – limba română
11. Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/politelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(12.01.2018) Organizare concurs pentru promovarea în grad profesional


OIR POS DRU Nord-Est, organizează concurs pentru promovarea în grad profesional pentru functiile publice prevăzute în anexa nr.1

(05.01.2018) A fost publicat Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020"


Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020", aprobate prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 23/2018