Ultimele anunturi

(11.10.2018) Anunt privind achiziția de Servicii poştale şi de curierat pentru instituție și birourile locale din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004, cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț si birourile din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – in medie 38 de livrări de documente/colete sub 1 kg pe lună (livrări la nivel național)
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere este 22.10.2018
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 18.10.2018 orele 16:30
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețurile pe serviciile oferite și termenul de livrare de la ridicarea coletului
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante.

(28.09.2018) Modificari Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (Corrigendum nr. 5)
Corrigendum-ul nr. 5 vizează modificări ale:
- Contractului de finanţare - Condiții Generale (Anexa nr. 1 la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020)
- Contractului de finanţare - Condiții Specifice (Anexa 1 la Contract de finanţare, Condiții Generale)

Corrigendum-ul nr. 5 intră în vigoare cu data de 28.09.2018.