Ultimele anunturi

(25.06.2020) Anunt privind achiziția de servicii securitate și sănătate în muncă


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 71317000-3 - Servicii de consultanta în protectia contra riscurilor si în controlul riscurilor
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț – sediul Autorității Contractante
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de securitate și sănătate în muncă pentru personalul instituției (43 persoane)
6. Durata contractului - 42 luni, data estimată de începere iulie 2020, până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (caietul de sarcini, formulare, modelul de contract) se pot obține din SICAP, secțiunea Publicitate anunțuri sau prin e-mail la adresa sus menționată
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 03.07.2020, orele 11.00
10. Termenul limită de primire a ofertelor: data 03.07.2020 orele 11.00
11. Adresa la care se transmit ofertele - la sediul autorității contractante
12.Limba în care se redactează ofertele – limba română

Documente:
Caiet de sarcini si formulare
Model contract servicii SSM