Ultimele anunturi

(25.06.2019) AM POCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Regiuni mai puțin dezvoltate.
Documente:
Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare
Lista finală a proiectelor rezervă după soluționarea contestațiilor aferente evaluării tehnice și financiare

(19.06.2019) AM POCU: Lista contractelor de finanțare POCU – actualizata la 31 mai 2019


Lista contractelor de finanțare POCU – actualizata la 31 mai 2019 contracte

(13.06.2019) AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/ „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - „Inovare prin formare” - Regiuni mai puțin dezvoltate.

Începând cu data de 13.06.2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”

(13.06.2019) AM POCU: Prelungirea apelului de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului – condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12, 4.13, 4.14.

Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.

CorrigendumCorrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(24.05.2019) AM POCU: Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24.05.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 Inovare prin formare - Regiuni mai putin dezvoltate pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.

(16.05.2019) AM POCU publică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, varianta consolidată mai 2019 (sursa mfe.gov.ro)


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019.
Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără încălcarea prevederile contractuale aplicabile.
Documente:

-Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
-Anexe
-Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020


(08.05.2019) AM POCU: Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/469/3/12 „Inovare prin formare” – Regiuni mai puțin dezvoltate

Începând cu data de 08.05.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS