ANUNTURI publicate in anul 2013 (II)
Prima pagina
Pagina principala de anunturi

(03.12.2013) Anunt

AMPOSDRU publica spre consultare modelul de contract de finantare aplicabil beneficiarilor de asistentă financiară nerambursabilă ale căror cereri de finantare vor fi aprobate spre finantare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AM POSDRU si OI POSDRU în anul 2013, cu termen de consultare 05.12.2013, orele 12.00, pe adresa de email contractdefinantare[at]fseromania.ro

Model contract de finantaredraft_contractF

linie

(29.11.2013) Anunt

AMPOSDRU publica spre consultare instructiunea privind rambursarea/restituirea taxei pe valoare adăugată eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013 în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului fondurilor europene şi ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1906/1228/2474/2013, cu termen de consultare 03.12.2013, pe adresele de email instructiune_tva[at]fseromania.ro si posdru[at]fonduri-ue.ro.

Draft Instructiunedraft_instr

Anexa 1 anexa 1

Anexa 2 anexa 2

Anexa 3 anexa 3

linie

(29.11.2013) Instructiunea nr. 82

DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 82, privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

linie

(26.11.2013) Anunt

AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare care au fost respinse în faza A, pentru următoarea cerere de propuneri de proiecte (CPP)

CPP de tip grant  nr. 161 - “Tranzitia de la scoală la viata activă”

În cursul zilelor de 26.11.2013 si 27.11.2013, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în lista atasata dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

linie

(25.11.2013) Comunicat de presa

DG AMPOSDRU publica urmatoarele comunicate de presa:

Comunicat 1 cpr_1

Comunicat 2 cpr_2

linie

(22.11.2013) Anunt

AMPOSDRU publica listele cererilor de finantare care au fost respinse în faza A, pentru următoarea cerere de propuneri de proiecte (CPP)

CPP de tip strategic  nr. 144 - Acces şi participare la formare profesională continuă

În cursul zilei de 21.11.2013, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în lista atasata dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

linie

(13.11.2013) ANUNT

OIR POS DRU NORD-EST, implementează începând cu data de cu data de 15.10.2013, proiectul cu titlul „Asistentă tehnică pentru activitatea de contractare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, desfăsurată la nivelul OIR POSDRU Nord Est”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 2, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Valoarea totală a proiectului este de 122.447,52 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 91.835,64 lei.

Prin acest proiect se va asigura acordarea de sprijin OIR POSDRU Regiunea Nord Est, prin asigurarea de experti care să vină în sprijinul institutiei în implementarea activitătii de contractare a proiectelor, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Anunt complet contractare_experti

linie

(12.11.2013) Instructiunea nr. 80

DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 80, privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013

linie

(04.11.2013) Anunt

AMPOSDRU publica listele cererilor de finantare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP)

CPP de tip grant  nr. 154 CPP de tip strategic  nr. 162 CPP de tip grant nr. 163

În cursul zilelor de 04.11.2013 si 05.11.2013, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în listele atasate dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

linie

(29.10.2013) Anunt

AMPOSDRU publica listele cererilor de finantare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP)

CPP de tip strategic  nr. 144 CPP de tip strategic nr. 165

În cursul zilei de marti, 29.10.2013, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în listele atasate dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

linie

(25.10.2013) Instructiunea nr. 79

DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 79, privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.201. pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta".

linie

(25.10.2013) Anunt

AMPOSDRU publică spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” – cerere de propuneri de proiecte de tip strategic. Sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_gscs6.4[at]fseromania.ro până la data de 04.11.2013.

Schita GS CS 6.4 GS_CS

linie

(18.10.2013) Anunt

Situatia procesului de evaluare si selectie a proiectelor gestionate de Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Nord-Est după finalizarea verificarii conformitatii administrative, a eligibilitatii solicitantului şi partenerilor şi eligibilitatea proiectului (Faza A)

CPP

Cerere de propuneri de proiecte

Proiecte evaluate faza A

Proiecte aprobate faza A

Proiecte respinse faza A

125

DMI 5.1 “Fii activ pe piața muncii!” – proiecte strategice

322

213

109

127

DMI 5.1 "Fii activ pe piaţa muncii în Regiunea Nord-Est!" – proiecte grant

74

50

24

135

DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" - proiecte strategice

273

205

68

136

DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă în Regiunea Nord-Est" – proiecte grant

87

58

29

145

DMI 6.3 "Şanse egale şi respect în Regiunea Nord-Est" – proiecte grant

69

49

20

Total proiecte

825

575

250

 

linie

(16.10.2013) Anunt

AMPOSDRU si OIR POS DRU NORD-EST publica listele cererilor de finantare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP)

CPP de tip strategic  nr. 125 CPP de tip strategic nr. 135

În cursul zilei de miercuri, 16.10.2013, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în listele atasate dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil (OIR POS DRU NORD-EST)

linie

(08.10.2013) Anunt

AMPOSDRU si OIR POS DRU NORD-EST publica listele cererilor de finantare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP)

CPP 123 CPP 124 CPP 127 CPP 128 CPP 129 CPP 130 CPP 131 CPP 132
CPP 133 CPP 134 CPP 136 CPP 137 CPP 138 CPP 139 CPP 140 CPP 141
CPP 142 CPP 143 CPP 145 CPP 146 CPP 147 CPP 148 CPP 149 CPP 150
CPP 151 CPP 152 CPP 153 CPP 155 CPP 157 CPP 158 CPP 159  

În cursul zilei de marti, 8.10.2013, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în faza A vor primi scrisoarea de informare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în listele atasate dar nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

linie

(07.10.2013) Instructiunea nr. 78

DG AMPOSDRU publica  Instructiunea nr. 78 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementarii proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR

linie

(04.10.2013) Instructiunea Cererilor de Plata conform OUG 84/2013

AMPOSDRU publica draftul de Instructiune a mecanismului Cererilor de plata conform prevederi OUG. 84/2013, cu termen de consultare 09.10.2013 ora 12.00

Draft Instructiunedraft_instr

linie

(27.09.2013) Conferinta Anuala POSDRU

DG AMPOSDRU publica comunicatul de presa referitor la Conferinta anuală ”POSDRU - Principalul instrument pentru formare, ocupare si incluziune socială din România - 2013” ce va avea loc in data de 01 octombrie 2013
Comunicat de presaconferinta_anuala_POSDRU

linie

(30.08.2013) ANUNT

DG AMPOSDRU publică spre informare versiunea draft a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Interventie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale”

Versiunea draft a schemei de ajutor de minimisminimis

linie

(29.08.2013) ANUNT

DG AMPOSDRU si OIRPOSDRU publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru: DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip strategic, DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip grant, precum şi Modelul de buget aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 08.09.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la următoarele adrese de e-mail: economiesocialastrategic[at]fseromania.ro, respectiv economiesocialagrant[at]fseromania.ro

Schita GS CS GSCS61

Model buget buget

linie

(22.08.2013) Instructiunea nr. 77

DG AMPOSDRU publica  Instructiunea nr. 77 privind regimul si modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

linie

(22.08.2013) Anunt

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr.1768/20.08.2013, recuperarea zilei de 16 august 2013 in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, se va face prin program prelungit, in perioada:

21.08 – 22.08.2013: intre orele 8.00 – 17.30;

26.08 – 29.08.2013: intre orele 8.00 – 17.30.

linie

(12.08.2013) Instructiunea nr. 76

DG AMPOSDRU publica  Instructiunea nr. 76

linie

(09.08.2013) Anunţ organizare concurs

OIR POS DRU Nord-Est organizează la sediul situat în P. Neamţ, B-dul. Republicii, nr. 12, concurs pentru promovarea în grad profesional pentru functiile prevazute în Anexa nr.1
Condiţiile de participare la concurs si bibliografia sunt prezentate în anexele nr.1 şi nr.2
Anunţ concurs anunt

Anexa nr.1 - Condiţii de participare anexa1

Anexa nr.2 - Bibliografie bibliografie

linie

(01.08.2013) Manualul Beneficiarului

DG AMPOSDRU publica spre consultare Manualul Beneficiarului.

linie

(01.08.2013) Comunicat publicare instructiune

DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 74 pentru clarificarea instructiunii nr. 71 - privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta.

linie

(01.08.2013) ANUNT

OIR POS DRU NORD-EST, implementează începând cu data de 01.08.2013, proiectul cu titlul „Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST (OIRPOSDRU NORD-EST) – suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanţare nr. POSDRU/7/7.1/ CF/ OI POSDRU NE/ 1, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Valoarea totală a proiectului este de 1.036.651,90 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă în valoare de 777.488,92 lei.

Prin acest proiect se va asigura spatiul necesar funcţionării OIR POS DRU NORD-EST (clădire şi terenul aferent), în vederea asigurării condiţiilor optime pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului şi implementării POSDRU 2007 – 2013.

Anunt complet spatiu2013

linie

(16.07.2013) Anunt

OIR POSDRU Bucuresti-Ilfov lansează cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr.165 ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Conform celor precizate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice, sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide in data de 1 august 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 16 august 2013 orele 16.00

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice CPP 165 GSCS_165

linie

(10.07.2013) Comunicat

DG AMPOSDRU publica comunicatul privind prelungirea termenelor de depunere a cererilor de finantare în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Comunicat comunicat_prelungire

linie

(05.07.2013) Pentru a veni în sprijinul potentialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instructiuni privind completarea cererii de finantare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.

linie

(01.07.2013) Pentru a veni în sprijinul potentialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instructiuni privind anexarea bugetului detaliat al cererii de finantare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.

linie

(01.07.2013) Anunt

AMPOSDRU publică Corrigendum nr.2 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-125 si 127-152

Corrigendum nr.2 corrigendum_1

linie

(28.06.2013) In sectiunea POSDRU a fost postata Lista actualizata cu intrebari si raspunsuri corespondente DMI 6.3 (strategic si grant) si GS CG 2013 publicata de OIR POS DRU VEST

linie

(28.06.2013) In sectiunea POSDRU a fost publicata lista actualizata a intrebarilor frecvente pentru Cererile de Propuneri de Proiecte aferente DMI 5.1 si D.M.I. 5.2 de tip grant si strategic

linie

(21.06.2013) In sectiunea POSDRU a fost postata Lista cu intrebari si raspunsuri corespondente DMI 4.1 si DMI 4.2 publicata de OIPOSDRU ANOFM

linie

(18.06.2013) Anunt organizare seminar

OIR POS DRU NORD-EST organizeaza in data de 20.06.2013 un seminar de informare pentru potentialii beneficiari pentru domeniile majore de interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”, 5.2 „Promovarea sustenabilitătii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de muncă” si 6.3 „Promovarea egalitătii de sanse pe piata muncii”, în Piatra Neamt, sala “Calistrat Hogas” din Palatul Administrativ al judetului Neamt, Str. Alexandru cel Bun nr. 27

Invitatie seminar invitatie

Agenda seminar agenda

linie

(17.06.2013) Anunt important

Pentru evaluarea capacitătii financiare a solicitantilor/parteneriatelor în conformitate cu algoritmul de calcul mentionat la punctul 3.1.1 din Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013, solicitantii si partenerii acestora sunt rugati să completeze datele financiare aferente exercitiului financiar n-3 (acolo unde este cazul) în sectiunea ”Justificarea bugetului” din formularul electronic al Cererii de finantare.

linie

(13.06.2013) In sectiunea POSDRU a fost publicata lista intrebarilor frecvente pentru Cererile de Propuneri de Proiecte aferente DMI 5.1 si D.M.I. 5.2 de tip grant si strategic

linie

(10.06.2013) Anunt

AMPOSDRU publică Corrigendum nr.1 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123-152

Corrigendum nr.1 corrigendum_1

linie

(10.06.2013) Anunt

AM POSDRU publica modelul revizuit al bugetului Cererii de finantare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013.

Model Buget Cerere de Finantare revizuit buget_revizuit

linie

(07.06.2013) Comunicat publicare instructiune

DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013.

linie

(04.06.2013) Comunicat publicare instructiune

DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finantării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor si/sau a grupului tintă.

linie

(04.06.2013) Anunt

Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Bucuresti-Ilfov lansează cererea de propuneri de proiecte de tip strategic Call 126 "Schema de Garantie pentru Tineri".

Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice Call nr. 126 GS_CS

linie

(04.06.2013) Anunt

AM POSDRU publica modelul bugetului Cererii de finantare, aplicabil tuturor cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI POSDRU în anul 2013. Acest fisier va fi transmis prin sistemul ActionWeb la momentul completării Cererii de finantare în format electronic. Cererile de finantare care sunt transmise electronic fără fiserul de buget vor fi respinse.

Model Buget Cerere de Finantare buget

linie

(03.06.2013) Anunt

AMPOSDRU publică spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Schema de Garantie pentru DMI 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" – cerere de propuneri de tip strategic. Sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_gscs6.2[at]fseromania.ro până la data de 13.06.2013.
Schita GS CS 6.2 GS_CS

linie

(01.06.2013) Anunt lansare cereri de propuneri de proiecte

OIRPOSDRU Regiunea NORD-EST anunta lansarea urmatoarelor cereri de propuneri de proiecte:

  1. CPP 125 - DMI 5.1 "Fii activ pe piaţa muncii!" – cerere de propuneri de tip strategic GS_CS_1.1S
  2. CPP 127 - DMI 5.1 "Fii activ pe piaţa muncii în Regiunea Nord-Est!" – cerere de propuneri de tip grant GS_CS_1.1S
  3. CPP 135 - DMI 5.2 " Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă " – cerere de propuneri de tip strategic GS_CS_1.1S
  4. CPP 136 - DMI 5.2 " Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă în Regiunea Nord-Est" – cerere de propuneri de tip grant GS_CS_1.1S
  5. CPP 145 - DMI 6.3 "Şanse egale şi respect în Regiunea Nord-Est" – cerere de propuneri de tip grant GS_CS_1.1S

Conform celor precizate in fiecare ghid de conditii specifice deschiderea sistemului electronic ACTIONWEB se va face in data de 17 iunie 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 01 iulie 2013 orele 16.00.

La nivelul Organismul Intermediar Regional Regiunea Nord-Est va functiona, incepand de luni 03 iunie 2013 orele 9.00 pana pe data de 27 iunie orele 14.00 biroul de help-desk cu urmatoarele date de contact:.

Nr. CPP

DMI

Tip apel

OI / OIR

Adresă de e-mail

Număr de telefon

Persoană de contact

125

5.1

Strategic

NE

helpdesk[at]fsenordest.ro

0233-231950

int.122

Ioana Andoreanu

127

5.1

Grant

NE

helpdesk[at]fsenordest.ro

0233-231950

int.122

Ioana Andoreanu

135

5.2

Strategic

NE

helpdesk[at]fsenordest.ro

0233-231950

int.115

Gheorghe Maftei

136

5.2

Grant

NE

helpdesk[at]fsenordest.ro

0233-231950

int.115

Gheorghe Maftei

145

6.3

Grant

NE

helpdesk[at]fsenordest.ro

0233-231950

int.115

Gheorghe Maftei

linie

(01.06.2013) Anunt

AMPOSDRU publică Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2013

GS CG 2013GS_CS

linie

(24.05.2013) Anunt

AM POSDRU publică spre consultare schitele Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cereri de propuneri de tip grant si strategic enumerate mai jos. Propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_consultaregscs2013[at]fseromania.ro până vineri 31.05.2013; se vor trimite e-mail-uri distincte pentru fiecare dintre GS CS postat spre consultare pentru care doriti să comunicati sugestiile şi opiniile.

1 DMI 1.1 "Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională" – cerere de propuneri de tip strategic GS_CS_1.1S

1 DMI 1.1 "Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală" – cerere de propuneri de tip grant GS_CS_1.1G

1 DMI 1.2 "Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii" – cerere de propuneri de tip strategic GS_CS_1.2S

1 DMI 1.2 "Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii" – cerere de propuneri de tip grant GS_CS_1.2G

1 DMI 1.3 "Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică" – C.P. de tip strategic GS_CS_1.3S

1 DMI 1.4 "Sisteme de calitate si calificări noi pentru formarea profesională continuă" – C.P. de tip strategic GS_CS_1.4S

1 DMI 1.5 "Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_1.5S

linie

1 DMI 2.1 "Tranzitia de la scoală la viata activă" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_2.1S

1 DMI 2.1 "Tranzitia de la scoală la viata activă" – cerere de propuneri de tip de tip grant GS_CS_2.1G

1 DMI 2.2 "A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii "– C.P. de tip de tip strategic GS_CS_2.2S

1 DMI 2.2 "A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii – intervenţii locale" – cerere de propuneri de tip de tip grant GS_CS_2.2G

1 DMI 2.3 "Acces şi participare la formare profesională continuă" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_2.3S

linie

1 DMI 4.1 "Calitate în serviciile de ocupare" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_4.1S

1 DMI 4.2 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_4.2S

linie

1 DMI 5.1 "Fii activ pe piaţa muncii!" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_5.1S

1 DMI 5.1 "Fii activ pe piaţa muncii!" – cerere de propuneri de tip de tip grant GS_CS_5.1G

1 DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_5.2S

1 DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă" – cerere de propuneri de tip de tip grant GS_CS_5.2G

linie

1 DMI 6.3 "Şanse egale şi respect" – cerere de propuneri de tip de tip strategic GS_CS_6.3S

1 DMI 6.3 "Şanse egale şi respect" – cerere de propuneri de tip de tip grant GS_CS_6.3G

linie

(22.05.2013) Anunt

AMPOSDRU publică spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Generale 2013. Sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_gscg2013[at]fseromania.ro până vineri 31.05.2013, ora 14.00.

Schita GS CG 2013 GS_CS

linie

(21.05.2013) Comunicat

AMPOSDRU publica spre consultare draft-ul instructiunii privind reglementarea modului de diminuare a finanţării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor şi/sau a grupului ţintă. Comentariile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail revizuire_i53[at]fseromania.ro până la data de 31.05.2013, orele 14.00

Draft instructiune draft_instr

Anexa instructiune draft_instr

linie

(21.05.2013) Comunicat

Avand in vedere alocarea pentru plata sursei UE, a sumei de 250 271 823,21 lei, Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, va efectua, pana vineri 24 mai 2013, plati conform tabelului anexat

linie

(17.05.2013) AMPOSDRU publică spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Schema de Garantie pentru Tineri.

AMPOSDRU publică spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice Schema de Garantie pentru Tineri finantată în cadrul DMI 5.1 "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare" - cerere de propuneri de tip strategic. Sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail posdru_garantietineri[at]fseromania.ro până la data de 27.05.2013.

Schita GS CS GS_CS

linie

(13.05.2013) OIR POS DRU NORD-EST publica situatia cererilor de finanţare admise şi respinse depuse in cadrul CPP 116 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - Regiunea Nord Est” rezultata in urma definitivarii procesului de solutionare a contestatiilor.

După finalizarea procesului de contractare va fi publicata situatia cererilor pentru care au fost semnate contractele de finantare.

Lista CPP 116 cpp116_contest

linie

(26.04.2013) DG AMPOSDRU publica Ordinul nr. 725/24.04.2013

DG AMPOSDRU publica Ordinul nr. 725/24.04.2013 care modifica Ordinul 3484/19.12.2013, pentru aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POS DRU 2007-2013

Ordinul nr. 725/24.04.2013 O725

Notificare notiffO725

linie

(25.04.2013) Comunicat

DG AMPOSDRU retrage instructiunea nr. 68, urmand a reveni in urmatoarele zile cu o noua forma a acesteia

linie

(23.04.2013) DG AMPOSDRU publică spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69

AMPOSDRU publica spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare. Toate comentariile/observatiile/sugestiile dumneavoastra pot fi transmise pana joi, 25 aprilie 2013, orele 14.00, pe adresa de e-mail: instructiunea69[at]fseromania.ro.

Draft Instructiunea nr. 69 draft_instr69

Anexe draft_instr69

linie

(22.04.2013) DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 68

DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 68 privind incadrarea expertilor in cadrul proiectelor grant/strategice finantate din POSDRU 2007-2013.

Instructiune retrasa

linie

(22.04.2013) Anunt privind depunerea documentelor justificative aferente unei cereri de rambursare

Incepand cu data de 22 aprilie 2013, toate documentele justificative aferente unei cereri de rambursare, cu exceptia cererilor de rambursare finale, transmise pana acum in format printat, se vor transmite catre Organismele Intermediare/AM doar in format scanat, pe suport DVD/CD. In zilele urmatoare, AMPOSDRU va emite o instructiune in acest sens.

linie

(22.04.2013) Informare DG AMPOSDRU

Vineri, 19 aprilie, a avut loc Seminarul “Optiuni simplificate privind costurile”, la care au participat membri ai Comisiei Europene si directori ai Autoritătilor de Management din Belgia si Ungaria, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Orlando Teodorovici, secretarul de stat în cadrul MMFPSPV, Sorin Stefoni, directorul general al AM POSDRU Cristian Ababei, reprezentanti ai ministerelor de resort si reprezentanti ai Organismelor Intermediare. Evenimentul organizat de AM POSDRU a avut ca principale teme de dezbatere modul actual de utilizare a optiunilor simplificate privind costurile, perspectiva utilizării acestor optiuni pentru perioada de programare 2014-2020 si verificarea aplicării lor.

linie

(15.04.2013) In sectiunea POSDRU a fost publicata lista de întrebări şi răspunsuri privind implementarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013 din Fondul Social European si aflate in gestiunea OIR POS DRU NORD-EST.

linie

(08.04.2013) AMPOSDRU si OIPOSDRU vor lansa Cereri de Propuneri de Proiecte în cadrul Axelor Prioritare (AP) POSDRU:

AP 1 – Educatie si formare profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere;

AP 2 – Corelarea învatării pe tot parcursul vietii cu piata muncii;

AP 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare;

AP 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare;

AP 6 – Promovarea incluziunii sociale.

Pentru evaluarea Cererilor de finantare depuse de solicitanti in cadrul acestor apeluri se caută experti evaluatori cu experientă si competente in domeniul Cererilor de Propuneri de Proiecte ce urmează a fi lansate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesati site-ul: www.evaluareproiecte.ro

linie

(01.04.2013) DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 67

DG AMPOSDRU publică Instructiunea nr. 67 privind Publicarea Registrului Platilor la nivelul AMPOSDRU si a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinantate din POSDRU 2007-2013

Instructiunea nr. 67 instr67

linie

(25.03.2013) Referitor la prevederile Hotărârii Guvernului nr.79/2013, pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 Mai 2013 ca zile libere, OIR POS DRU NORD-EST stabileste prelungirea programului de lucru cu o ora zilnic, de luni pana vineri, in perioada 25.03.2013-15.04.2013

In perioada 25.03.2013-15.04.2013, programul de lucru cu publicul la sediul OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est ramane neschimbat.

linie
(26.02.2013) Scrisoarea transmisă de primul-ministru Victor Ponta beneficiarilor contractelor de finantare aferente POSDRU

Primul-ministru Victor Ponta a transmis o scrisoare tuturor beneficiarilor contractelor de finantare aferente POSDRU

Document scrisoare

linie

(20.02.2013) Clarificare privind Instructiunea nr. 63

DG AMPOSDRU publică noi clarificări referitoare la Instrucţiunea nr. 63

Clarificari clarif_instr63

linie

(14.02.2013) Clarificare privind Instructiunea nr. 63

DG AMPOSDRU publică următoarele clarificări referitoare la Instrucţiunea nr. 63

Clarificari clarif_instr63

linie

(11.02.2013) OIR POS DRU NORD-EST publica lista provizorie a cererilor de finanţare admise şi respinse depuse in cadrul CPP 116 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii - Regiunea Nord Est”

După finalizarea procesului de soluţionare a contestaţiilor va fi publicata situatia finala a cererilor de finantare depuse in cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte.

Lista CPP 116 cpp116

linie

(06.02.2013) POSDRU a fost deblocat!

Ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate in urma misiunii de audit a Comisiei Europene, organizate in perioada 29 ianuarie - 01 februarie 2013, reprezentantii UE au decis, astazi, deblocarea POSDRU si reluarea platilor catre Romania.

In acest context, Comisia Europeana va relua platile catre Romania in urmatoarele zile, pentru cererile de rambursare transmise in luna decembrie 2012, in valoare de 148 milioane de euro, cu aplicarea corectiilor financiare temporare de 25%, asa cum a fost agreat cu partea romana. Comisia Europeana a suspendat POS DRU la inceputul lunii august 2012, ca urmare a deficientelor identificate de partea comunitara pentru perioada 2009 - 2011.

In cursul anului 2013, auditorii Comisiei Europene vor efectua alte doua misiuni de verificare pentru POS DRU, in scopul ridicarii corectiilor financiare temporare de 25% aplicate cheltuielilor pe care Romania le va solicita Comisiei Europene pentru rambursare. Autoritatile romane vor informa direct beneficiarii proiectelor POS DRU cu privire la reluarea platilor, precum si cu privire la calendarul actiunilor din acest an.

sursa: www.gov.ro

linie

(01.02.2013) DG AMPOSDRU publică urmatoarele instructiuni

INSTRUCŢIUNEA Nr. 63 - privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013.

INSTRUCŢIUNEA Nr. 64 - privind limita zilnică şi săptamânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013.

INSTRUCŢIUNEA Nr. 65 - privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurilor de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul "Convergenţă".

linie

(09.01.2013) Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.3484/2012

In MONITORUL OFICIAL NR. 10 din 7 ianuarie 2013 s-a publicat OMMFPS Nr. 3484/2012, Pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012

OMMFPS Nr. 3484/2012 3484_2012

Prima pagina
Pagina principala de anunturi