INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2010

pdfInstructiunea nr. 38 referitoare la utilizarea sumelor alocate drept rezerva de contingenta in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013

pdfInstructiunea nr. 37 referitoare la modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013

pdfInstructiunea nr. 34 privind modificarea formatului standard al bugetului, anexa la contractul de finantare

pdfInstructiunea nr. 31 privind modul de inlocuire al partenerilor in cadrul proiectelor finanate din POSDRU 2007-2013

pdfInstructiunea nr. 30 privind amodificarea formatului standard al cererii de rambursare si a anexelor acesteia, completarea documentului "Evidenta cheltuielilor", consultarea categoriei de risc asociata proiectului si depunerea cererilor de rambursare la sediul AMPOSDRU. Anexele 1-5 pot fi descarcate de la sectiunea Implementare proiecte de pe site-ul AMPOSDRU

pdfInstructiunea nr. 28 privind modificarea formatului standard al bugetului pentru beneficiarii proiectelor finantate din POSDRU

pdfInstructiunea 26 privind modul de derulare a procedurilor de achizitie, in cadrul proiectelor finantate din FSE prin POSDRU. Anexele 1-4 pot fi descarcate de la sectiunea Implementare proiecte de pe site-ul AMPOSDRU

arhivaInstructiunea 25 privind modul de aplicare a prevederilor Ordinului comun al ministrului muncii familiei si protectiei sociale si a ministrului finantelor publice nr.1117/2170/august 2010

arhivaInstructiunea 24 privind acordarea prefinantarii pentru beneficiarii proiectelor finantate din POSDRU

arhivaInstructiunea 19 referitoare la modificarea formatului standard al graficului estimativ privind depunerea cererii de rambursare

arhivaInstructiunea 17 privind modul de intocmire a actelor aditionale si a notificarilor cu privire la modificarea contractelor finantate prin POS DRU