INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2011

pdfDecizia nr. 8 pentru aprobarea modelului cadru de notificare

pdfNotificarea pentru modificarea contractului de finantare de tip strategic/de tip grant ca urmare a modificarilor legislative

arhivaDecizia nr. 2 pentru modificarea si completarea Deciziei nr. 53/13.12.2010

arhivaClarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de inlocuire a partenerilor

arhivaInstructiunea 47 referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013

arhivaInstructiunea 46 privind justificarea apartenentei persoanelor din grupul tinta la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Tinta, pentru proiectele finantate din POSDRU

arhivaInstructiunea 44 referitoare la clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate din POSDRU 2007-2013

arhivaInstructiunea 43 privind simplificarea verificarilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din POSDRU 2007-2013. Anexele 1-7 pot fi descarcate de pe site-ul AMPOSDRU, sectiunea Implementare Proiecte

arhivaInstructiunea 42 privind obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informatiile referitoare la apartenenta persoanelor din cadrul grupurilor tinta la categoriile prevazute in formularul de inregistrare a grupului tinta

arhivaInstructiunea 41 referitoare la regulile specifice privind monitorizarea proiectelor finantate din POSDRU pentru care beneficiarii au optat in vederea externalizarii totale sau partiale a managementului de proiect

INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2010