INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2012

pdfInstructiunea 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

pdfInstructiunea 61 privind verificarea cererilor de rambursare din cadrul proiectelor finanţate din POSDRU

arhivaComunicat referitor la modificarea gradului de risc

 

arhivaInstructiunea 60 bis privind completarea si modificarea Instructiunilor cu nr. 41 si nr.60

arhivaInstructiunea 60 privind modificarile contractuale aferente externalizarii echipei de management si expertilor din echipa de implementare

arhivaInstructiunea 59 privind modul de raportare a listelor de achiziţii necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013

arhivaInstructiunea 58 de completare a Instrucţiunii nr. 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

arhivaInstructiunea 57 privind instituirea Registrului unic al cererilor de rambursare, de restituire a TVA şi al cererilor de prefinanţare aferente proiectelor finanţate din POSDRU 2007-2013

arhivaInstructiunea 56 referitoare la obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa în Actionweb informaţii privind calendarul de desfăşurare a activităţilor în cadrul proiectelor, în modulul „Planul activităţilor” din Actionweb, conform Manualului de utilizare Actionweb - Planul Activităţilor

arhivaInstructiunea 54 referitoare la obligativitatea beneficiarilor POSDRU de a completa o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor introduse în ActionWeb aferente grupului ţintă

arhivaInstructiunea 53 privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile, in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta precum si Tabelul de calcul, anexat in fisierul Excel, in format editabil, in care beneficiarii vor completa coloanele D si E

arhivaInstructiunea 51 referitoare la clarificarea unor aspecte privind procedurile de achizitii publice din cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2011

INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2010