INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2013

pdfInstructiunea 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele aditionale intocmite in baza Instructiunii nr. 83/2013

pdfInstructiunea 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013

pdfInstructiunea 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibila eligibila

arhivaAnexa 1

arhivaAnexa 2

arhivaAnexa 3

arhivaAnexa 4

arhivaAnexa 5  


arhivaInstructiunea 82 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata

arhivaAnexele 1-7 aferente instructiunii 82


arhivaInstructiunea 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013

arhivaInstructiunea 79 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013 pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"

arhivaInstructiunea 78 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementarii proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR

arhivaInstructiunea 77 privind regimul si modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

arhivaInstructiunea 76 privind recuperarea debitelor aferente unui proiect prin deduceri din cadrul altor proiecte POSDRU acel aceluiasi beneficiar/debitor

arhivaInstructiunea 74 pentru clarificarea instructiunii nr. 71 - privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta

arhivaInstructiunea 73 privind documentele justificative din eşantion aferente fiecărei cereri de rambursare depuse în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din POS DRU 2007-2013

arhivaAnexe aferente instructiunii 73


arhivaInstructiunea 71 pentru reglementarea modului de diminuare a finantării nerambursabile în cazul nerealizării indicatorilor si/sau a grupului tintă

arhivaAnexe aferente instructiunii 71


arhivaInstructiunea 67 privind publicarea Registrului Platilor la nivelul AMPOSDRU si a Registrului Cererilor de Rambursare la nivelul Organismelor Intermediare pentru beneficiarii proiectelor cofinantate din POSDRU 2007-2013

arhivaInstructiunea 65 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29.10.2012 pentru procedurilor de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumentele structurale, obiectivul "Convergenţă"

arhivaInstructiunea 64 privind limita zilnică şi săptamânală maximă, care poate fi decontată pentru un expert în cadrul proiectelor grant/strategice finanţate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013

arhivaInstructiunea 63 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finanţare nerambursabilă în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013

arhivaModulul Experti din Manualul de utilizare ActionWeb

arhivaClarificari (1) privind instructiunea nr. 63>

arhivaClarificari (2) privind instructiunea nr. 63


INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2012

INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2011

INSTRUCTIUNI PUBLICATE IN ANUL 2010