Ultimele anunturi


(11.11.2021) Anunt privind achiziția de Servicii poştale şi de curierat pentru instituție și birourile locale din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț si birourile din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – in medie 20 de livrări pe lună de documente/colete aproximativ 1 kg (livrări la nivel național)
6. Durata contractului: Durata contractului 12 luni, data estimată de începere este 19.11.2022
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 15.11.2022 orele 12:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețurile pe livrare și termenul de livrare de la ridicarea coletului.
10. Limba în care se redactează ofertele: limba română
11. Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante.


(10.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii suplimentare analize medicale


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 85140000-2 Diverse servicii de sănătate
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – sunt necesare servicii suplimentare analize pentru un număr de 43 persoane. Se va efectua cate un set analize pe persoană pe fiecare an calendaristic pe perioada derulării contractului, adică un set de analize  în 2022 și unul în 2023 (cate un  set de analize pe an calendaristic pentru fiecare persoană)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, modelul de contract) se pot obține prin e-mail la adresa sus menționată sau direct de pe site-ul Autorității contractante www.fsenordest.ro
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 15.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Autoritatii contractante.
10. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
11. Limba în care se redactează ofertele: limba română

Documente:

Anexa1- Instructiuni ofertanti
Anexa2- Formulare si model contract

(10.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii de medicina muncii și analize medicale pentru personalul contractual


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii si 85140000-2 Diverse servicii de sănătate
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – sunt necesare servicii de medicina muncii si analize pentru un număr de 27 persoane. Se va efectua cate un examen medical și un set analize pe persoană pe fiecare an calendaristic pe perioada derulării contractului, adică câte un examen medical si un set de analize în 2022 și în 2023 (cate un examen medical si set de analize pe an calendaristic pentru fiecare persoană)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, modelul de contract) se pot obține prin e-mail la adresa sus menționată sau direct de pe site-ul Autorității contractante www.fsenordest.ro
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 15.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Autoritatii contractante.
10. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
11. Limba în care se redactează ofertele: limba română

Documente:

Anexa1- Instructiuni ofertanti
Anexa2- Formulare si model contract

(03.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii securitate și sănătate în muncă


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 71317000-3 - Servicii de consultanta în protectia contra riscurilor si în controlul riscurilor
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț – sediul Autorității Contractante
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de securitate și sănătate în muncă pentru personalul contractual al instituției (27 persoane)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023 (maxim 14 luni).
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 09.11.2022, orele 14.00
9. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
10. Limba în care se redactează ofertele: limba română


(03.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii de consultanță în prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 71317100-4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț – sediul Autorității Contractante
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de consultanță în prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) pentru personalul contractual al instituției (27 persoane)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023 (maxim 14 luni).
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 09.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax sau poștă.
9. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
10. Limba în care se redactează ofertele: limba română


(03.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii de medicina muncii și analize medicale pentru personalul contractual


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii si 85140000-2 Diverse servicii de sănătate
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – sunt necesare servicii de medicina muncii si analize pentru un număr de 27 persoane. Se vor efectua cate un examen medical și un set analize pe persoană pe fiecare an calendaristic pe perioada derulării contractului, adică câte un examen medical si un set de analize în 2022 și în 2023 (cate un examen medical si set de analize pe an calendaristic pentru fiecare persoană)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, modelul de contract) se pot obține prin e-mail la adresa sus menționată sau direct de pe site-ul Autorității contractante www.fsenordest.ro
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 10.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Autoritatii contractante.
10. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
11. Limba în care se redactează ofertele: limba română

Documente:

Anexa1- Instructiuni ofertanti
Anexa2- Formulare si model contract