Ultimele anunturi

(10.07.2017) Anunţ AM POCU răspuns contestaţii apel de proiecte POCU/137/5/1/ și POCU/134/5/1/

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelurilor de proiecte:


 • că începând cu data de 10 iulie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității)

  (10.07.2017) Lista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/75/4/16/

  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale.
  În data de 10.07.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
  Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, până la sfârșitul zilei de 10.07.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
  Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”

  (10.07.2017) Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/89/3/7/

  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate/ respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up.
  Ca urmare a finalizării etapei de evaluare tehnică și financiară (inclusiv solicitarea de clarificări și ajustări bugetare, unde a fost cazul), au fost aprobate spre finanțare 32 de cereri de finanțare in valoare totala de aproximativ 76 mil euro.
  În data de 10.07.2017, solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării, până la sfârșitul zilei de 10.07.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
  Eventualele contestaţii se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”

  (07.07.2017) Consultare Publica POCU GS: ”Servicii comunitare integrate”

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Servicii comunitare integrate”
  Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 19.07.2017 la adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

  (07.07.2017) Consultare Publică POCU GS: "Program de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri NEETs I” (București-Ilfov, Nord Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice” Program de susținere a antreprenoriatului pentru Tineri NEETs II”
  Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 19.07.2017 la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro

  (07.07.2017) Consultare Publică POCU GS: ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori"

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” aferente Obiectivul specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
  Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 19.07.2017 la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro

  (06.07.2017) Consultare Publică POCU GS: “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii” (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii”
  Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (asa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificarile și completarile ulterioare și/sau in Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor), pe o durata de 12 luni, în vederea organizării unor astfel de scheme
  Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 18.07.2017 la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro

  (06.07.2017) Consultare Publică POCU GS: “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii” (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii”
  Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor), pe o durata de 12 luni, în vederea organizării unor astfel de scheme.
  Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 18.07.2017 la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro

  (05.07.2017) Consultare Publică POCU GS: “Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare”

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare”.
  Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement.
  Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro

  (05.07.2017) Consultare Publică POCU GS: ”Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES”

  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă PES”
  Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și satisfacerea nevoilor pieței forței de muncă.
  Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 17.07.2017 la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro

  (04.07.2017)

  O.I.R. P.O.S. D.R.U. Nord - Est organizează concurs pentru promovarea în grad profesional (Detalii aici)