Situația drepturilor salariale (31.03.2018)


Situația drepturilor salariale și a altor drepturi drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, ale angajaților din cadrul OIR POS DRU NORD-EST

Nr.crt.
Functie

Drepturi salariale

Valoare anuala vouchere vacanta
Alte
drepturi
salariale
1
Director executiv
16110
1450
-
2
Director executiv adjunct
14924
1450
-
3
Auditor superior gradatia 4
11226
1450
-
4
Consilier, inspector superior gradatia 5
11064
1450
-
5
consilier, inspector superior gradatia 4
10794
1450
-
6
consilier, inspector superior gradatia 3
10530
1450
-
7
consilier, inspector principal gradatia 5
8295
1450
-
Baza legala acordare LEGEA 153/2017
OUG 46/2017
 
In afara drepturilor de natură salarială stabilite potrivit legii, pentru personalul din cadrul OIR POS DRU NORD-EST, nu exista alte drepturi prevăzute de acte normative (dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol sau alte drepturi cu un caracter special)