Situația drepturilor salariale (31.03.2021)


Situația drepturilor salariale și a altor drepturi drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, ale angajaților din cadrul OIR POS DRU NORD-EST

Nr.crt.
Functie

Salariul de baza

Valoare anuala vouchere vacanta
Valoare anuala indemnizatie de hrana
1
Director executiv
0
0
0
2
Director executiv adjunct
14924
0
4152
3
Auditor superior gradatia 4
11226
0
4152
4
Consilier, inspector superior gradatia 5
11064
0
4152
5
consilier, inspector superior gradatia 4
10794
0
4152
6
consilier, inspector superior gradatia 3
10530
0
4152
7
consilier, inspector principal gradatia 5
8295
0
4152
Baza legala acordare
LEGEA 153/2017
-
LEGEA 153/2017
In afara drepturilor de natură salarială stabilite potrivit legii, pentru personalul din cadrul OIR POS DRU NORD-EST, nu exista alte drepturi prevăzute de acte normative (dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol sau alte drepturi cu un caracter special)