POCU 2014-2020 - Anunturi 2021

(27.05.2021) Actualizare Manuale de utilizare a aplicatiei MySmis 2014 FRONT OFFICE


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, publica manuale eactualizate aferente aplicatiei informatice MySmis 2014 FRONT OFFICE destinata potentialilor beneficiari pentru perioada de programare 2014-2020.
Manualele, FAQ si tutorialele pot fi descarcate urmand urmatorele linkuri: mfe.gov.ro/my-smis/ sau fonduri-ue.ro/mysmis

(19.05.2021) POCU publică Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI.

Începând cu data de 19.05.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul evaluarii tehnico-finaciare (ETF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnico-finaciare (ETF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(13.05.2021) Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 30 aprilie 2021


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică lista proiectelor POCU contractate până la 30 aprilie 2021.

(05.05.2021) Solicitare de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 05.05.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

(22.03.2021) POCU publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul de proiecte 861/3/12/ „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” la data de 22.03.2021


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară(ETF) pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12/ „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” la data de 22.03.2021

Începând cu data de 22.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul evaluării tehnico-finaciare şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnico-finaciare(ETF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”

(19.03.2021) Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/ PI 9v/ OS 4.16.

Începând cu data de 19.03.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(17.03.2021) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehiculul instituției marca Toyota Corolla


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 30.03.2021 si a politei CASCO este 10.04.2021
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 22.03.2021 orele 16:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

(09.03.2021) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehiculul instituției marca Toyota Corolla


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 30.03.2021 si a politei CASCO este 10.04.2021
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 15.03.2021 orele 16:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

(24.02.2021) AM POCU: Solicitare de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24.02.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(04.02.2021) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehiculul instituției marca Fiat Scudo


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru Fiat Scudo
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 14.02.2021 si a politei CASCO este 18.02.2021
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 08.02.2021 orele 16:30;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

(03.02.2021) Lista intermediară nr. 1 aferentă cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/861/3/12 „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediara numarul 1 a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/861/3/12 „Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI”

Începând cu data de 03.02.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+ Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS

(29.01.2021) Anunt clarificari apel POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI


În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) informează solicitanții că începând cu data de 29.01.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cât și pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor”.

(18.01.2021) AM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/861/3/12


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/861/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – „Competenţe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI”.
Procesul de evaluare în cadrul acestui apel se va realiza în mod continuu, pentru proiectele transmise de aplicanți şi înregistrate de către AM POCU în sistemul MySMIS, conform prevederilor documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

(13.01.2021) Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni de implementare la 31.12.2020


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică lista proiectelor POCU contractate până la 31 decembrie 2020.
Arhiva anunturi