POCU 2014-2020 - Anunturi 2018

(28.12.2018) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/426/3/8/


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Începând cu data de 28.12.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat in cadrul scrisorii scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”

(07.12.2018) AM POCU: solicitări de clarificari pentru apelul POCU/426/3/8/ „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 07 decembrie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.

(29.11.2018) AM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (Corrigendum nr. 6)
Corrigendum-ul nr. 6 vizează modificări ale documentului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, precum şi modificări ale anexelor la ghid.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, AM POCU a luat decizia publicării unei forme consolidate a documentului Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, formă care cuprinde toate modificările efectuate până în prezent.

(27.11.2018) AM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/426/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/426/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”.
Începând cu data de 27.11.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificare privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(21.11.2018) AM POCU: solicitări de clarificari pentru apelul POCU/426/3/8/ „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 21 noiembrie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(11.10.2018) Anunt privind achiziția de Servicii poştale şi de curierat pentru instituție și birourile locale din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004, cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț si birourile din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – in medie 38 de livrări de documente/colete sub 1 kg pe lună (livrări la nivel național)
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere este 22.10.2018
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 18.10.2018 orele 16:30
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețurile pe serviciile oferite și termenul de livrare de la ridicarea coletului
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante.

(28.09.2018) Modificari Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020”


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (Corrigendum nr. 5)
Corrigendum-ul nr. 5 vizează modificări ale:
- Contractului de finanţare - Condiții Generale (Anexa nr. 1 la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020)
- Contractului de finanţare - Condiții Specifice (Anexa 1 la Contract de finanţare, Condiții Generale)

Corrigendum-ul nr. 5 intră în vigoare cu data de 28.09.2018.

(14.08.2018) Anunt privind achiziția de Servicii poştale şi de curierat pentru instituție și birourile locale din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț si birourile din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – in medie 38 de livrări de documente/colete sub 1 kg pe lună (livrări la nivel național)
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere este 28.08.2018
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 24.08.2018 orele 12:30
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețurile pe serviciile oferite și termenul de livrare de la ridicarea coletului
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante

(30.05.2018) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/298/3/14/


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Începând cu data de 29.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+"

(24.05.2018) AM POCU: cereri de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 - "România profesională – Întreprinderi competitive"


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publica lista intermediară a
cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 - România profesională – Întreprinderi competitive.
Începând cu data de 24.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+"

(22.05.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”

(27.04.2018) AM POCU: solicitări de clarificari pentru apelul POCU/295/3/8 „Romania profesionala – Întreprinderi competitive”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 27 aprilie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „Romania profesionala – Întreprinderi competitive”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

(24.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU 298, POCU 299


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
- POCU 298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate
- POCU 299 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune dezvoltată
Începand cu data de 24.04.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”

(10.04.2018) POCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 10 aprilie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(05.04.2018) Lista cererilor de finanțare respinse în etapa CAE pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională - Întreprinderi competitive”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8/ „România profesională - Întreprinderi competitive”.
În data de 05.04.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”

(28.03.2018) AM POCU: solicitări de clarificari pentru apelul POCU/295/3/8 „Romania profesionala – Întreprinderi competitive”


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 28 martie 2018, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
• POCU/295/3/8 „Romania profesionala – Întreprinderi competitive”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(27.03.2018) MFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020


Pentru a veni în întâmpinarea beneficiarilor de proiecte finanțate din fonduri europene, Serviciul Comunicare Instrumente Structurale și Helpdesk din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a actualizat Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 (MIV).
În noua versiune, informațiile cu privire la măsurile obligatorii de comunicare au fost structurate într-o secțiune individuală și au fost introduse capitole noi cu privire la caracteristicile materialelor de comunicare sprecifice proiectelor etapizate (fazate), responsabilitățile beneficiarilor și cele ale Autorităților de Management/ Organismelor Intermediare și MFE.
MIV actualizat și formatele de materiale de informare și obiecte promoționale pot fi descărcate accesând link-ul http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare

(27.03.2018) Anunt privind achiziția de servicii de recepție, înregistrare, control și îndrumare și asigurarea protecției pe linia de scurgerii de informații și sustragerii de documente


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POSDRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950.
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 79713000-5 - Servicii de pază - servicii de recepție, înregistrare, control și îndrumare și asigurarea protecției pe linia de scurgerii de informații și sustragerii de documente pe perioada programului normal de funcționare a instituției
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă 4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de recepție, înregistrare, control și îndrumare și asigurarea protecției pe linia de scurgeri de informații și sustragerii de documente
- orar personal luni – joi: 08.00-16.30 și vineri 08.00 – 14.00
- perioada 12 luni
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a serviciilor este 02.04.2018
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro.
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 30.03.2018 orele 12:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele – la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română.
11.Plata serviciului se va efectua lunar, după prestarea serviciului prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.

(27.02.2018) Anunt cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară


DIRECTIA GENERALA PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN publica Decizia nr. 14453 din 27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent de maximum 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul

(05.01.2018) A fost publicat Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020"


Corrigendum nr. 4 privind modificarea "Orientărilor privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020", aprobate prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 23/2018
Alte anunturi