Ultimele anunturi


(13.12.2022) AM POCU publică lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară numărul 2 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnica si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Anunt complet

(12.12.2022) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehicolul instituției marca Ford Focus


1. Autoritate contractantă: : Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord Est (în continuare OIR PECU Regiunea NE),, cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru autoturismul Ford Focus
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 29.12.2022 si a politei CASCO este 29.12.2022
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 16.12.2022 orele 10:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar