Situația drepturilor salariale (30.09.2022)


Situația drepturilor salariale și a altor drepturi drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, ale angajaților din cadrul OIR PECU REGIUNEA NORD-EST

Nr.crt.
Functie

Salariul de baza

Valoare anuala vouchere vacanta
Valoare anuala indemnizatie de hrana
1
Director executiv
0
0
0
2
Director executiv adjunct
14924
1450
4152
3
Auditor superior gradatia 4
11226
1450
4152
4
Sef serviciu gradul II
14688
1450
4152
5
Consilier, inspector superior gradatia 5
11064
1450
4152
6
consilier, inspector superior gradatia 4
10794
1450
4152
7
consilier, inspector superior gradatia 3
10530
1450
4152
8
consilier, inspector principal gradatia 5
8295
1450
4152
Baza legala acordare
LEGEA 153/2017
OUG 46/2017
LEGEA 153/2017
In afara drepturilor de natură salarială stabilite potrivit legii, pentru personalul din cadrul OIR PECU REGIUNEA NORD-EST, nu exista alte drepturi prevăzute de acte normative (dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol sau alte drepturi cu un caracter special)