Situația drepturilor salariale (30.09.2023)


Situația drepturilor salariale și a altor drepturi drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, ale angajaților din cadrul OIR PECU REGIUNEA NORD-ESTIn afara drepturilor de natură salarială stabilite potrivit legii, pentru personalul din cadrul OIR PECU REGIUNEA NORD-EST, nu exista alte drepturi prevăzute de acte normative (dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol sau alte drepturi cu un caracter special)