Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) - Anunturi 2023


(04.10.2023) A fost actualizat Ghidul „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI”


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului – condiții specifice „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – STAGII STUDENȚI”, aferent Programului Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, Prioritate: P07 „Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic“.

(28.09.2023) A fost actualizat Ghidul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“.

(28.09.2023) A fost actualizat Ghidul solicitantului „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“, Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“.

(28.09.2023) Ghidul solicitantului „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului – condiții specifice „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”, aferent Programului Educație și Ocupare 2021-2027, P08 – „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“, Obiectivul specific: ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“.

(14.09.2023) A fost actualizat Ghidul Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III – Organizațiile Societății Civile“ – Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“.

(14.09.2023) A fost actualizat Ghidul „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații“ – Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“.

(08.09.2023) A fost actualizat Ghidul solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului – condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban”, Prioritate: 4 Antreprenoriat și economie socială, Obiectiv specific: ESO4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE+), Acțiunea 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului.

(25.08.2023) A fost actualizat Ghidul solicitantului „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I – Confederații“ – Prioritate: P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“.

(24.08.2023) Ghidul solicitantului aferent apelului „Asistență Tehnică“


Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul solicitantului pentru apelul competitiv „ASISTENȚĂ TEHNICĂ“ – Prioritate: P10 „Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului“, Acțiunea:10.1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“ și Acțiunea:10.2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.
Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 25.08.2023, ora 16.00, până în data de 30.09.2029, ora 16.00.