POCU 2014-2020 - Anunturi 2022

(29.11.2022) POCU publică lista intermediară ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și selectate la finanțare, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico si financiară pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Anunt complet

(23.11.2022) AMPOCU: publică lista finala a cererilor de finanțare respinse dupa solutionarea contestatiilor aferente etapei verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finala a cererilor de finanțare respinse dupa solutionarea contestatiilor aferente etapei verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – “Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”

Anunt complet

(14.11.2022) POCU solicită clarificări pentru apelul POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – etapa ETF


AM POCU informează solicitanții că începând cu data prezentului anunț, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii, aferent POCU 2014–2020, Axa prioritară 3 –Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivele specifice OS 3.1- Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55–64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație și OS 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55–64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Anunt complet

(11.11.2021) Anunt privind achiziția de Servicii poştale şi de curierat pentru instituție și birourile locale din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 64100000-7 - Servicii poştale şi de curierat
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț si birourile din Suceava, Bacău, Iași și Vaslui
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – in medie 20 de livrări pe lună de documente/colete aproximativ 1 kg (livrări la nivel național)
6. Durata contractului: Durata contractului 12 luni, data estimată de începere este 19.11.2022
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 15.11.2022 orele 12:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro. Oferta trebuie să includă prețurile pe livrare și termenul de livrare de la ridicarea coletului.
10. Limba în care se redactează ofertele: limba română
11. Plata serviciilor se va efectua lunar, in perioada 25-30 ale lunii, după primirea facturii și prestarea serviciilor, prin trezoreria afiliată autorității contractante.


(10.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii suplimentare analize medicale


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 85140000-2 Diverse servicii de sănătate
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – sunt necesare servicii suplimentare analize pentru un număr de 43 persoane. Se va efectua cate un set analize pe persoană pe fiecare an calendaristic pe perioada derulării contractului, adică un set de analize  în 2022 și unul în 2023 (cate un  set de analize pe an calendaristic pentru fiecare persoană)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, modelul de contract) se pot obține prin e-mail la adresa sus menționată sau direct de pe site-ul Autorității contractante www.fsenordest.ro
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 15.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Autoritatii contractante.
10. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
11. Limba în care se redactează ofertele: limba română

Documente:

Anexa1- Instructiuni ofertanti
Anexa2- Formulare si model contract

(10.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii de medicina muncii și analize medicale pentru personalul contractual


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii si 85140000-2 Diverse servicii de sănătate
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – sunt necesare servicii de medicina muncii si analize pentru un număr de 27 persoane. Se va efectua cate un examen medical și un set analize pe persoană pe fiecare an calendaristic pe perioada derulării contractului, adică câte un examen medical si un set de analize în 2022 și în 2023 (cate un examen medical si set de analize pe an calendaristic pentru fiecare persoană)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, modelul de contract) se pot obține prin e-mail la adresa sus menționată sau direct de pe site-ul Autorității contractante www.fsenordest.ro
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 15.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Autoritatii contractante.
10. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
11. Limba în care se redactează ofertele: limba română

Documente:

Anexa1- Instructiuni ofertanti
Anexa2- Formulare si model contract

(08.11.2022) POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a capacității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii


Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a capacitatii administrative si eligibilitatii, pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Anunt complet

(03.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii securitate și sănătate în muncă


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 71317000-3 - Servicii de consultanta în protectia contra riscurilor si în controlul riscurilor
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț – sediul Autorității Contractante
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de securitate și sănătate în muncă pentru personalul contractual al instituției (27 persoane)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023 (maxim 14 luni).
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 09.11.2022, orele 14.00
9. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
10. Limba în care se redactează ofertele: limba română


(03.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii de consultanță în prevenirea și stingerea incendiilor (PSI)


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 71317100-4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț – sediul Autorității Contractante
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – servicii de consultanță în prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) pentru personalul contractual al instituției (27 persoane)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023 (maxim 14 luni).
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 09.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax sau poștă.
9. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
10. Limba în care se redactează ofertele: limba română


(03.11.2021) Anunt privind achiziția de servicii de medicina muncii și analize medicale pentru personalul contractual


1. Autoritate contractantă: Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Nord-Est (în continuare OIR PECU Regiunea N-E), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii si 85140000-2 Diverse servicii de sănătate
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – sunt necesare servicii de medicina muncii si analize pentru un număr de 27 persoane. Se vor efectua cate un examen medical și un set analize pe persoană pe fiecare an calendaristic pe perioada derulării contractului, adică câte un examen medical si un set de analize în 2022 și în 2023 (cate un examen medical si set de analize pe an calendaristic pentru fiecare persoană)
6. Durata contractului: de la semnarea contractului până pe 31.12.2023
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Documentatia de atribuire (instructiuni pentru ofertanti, formulare, modelul de contract) se pot obține prin e-mail la adresa sus menționată sau direct de pe site-ul Autorității contractante www.fsenordest.ro
9. Oferta va fi depusă la sediul autorității contractante până la 10.11.2022, orele 14.00, prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Autoritatii contractante.
10. Adresa la care se transmit ofertele: la sediul autorității contractante
11. Limba în care se redactează ofertele: limba română

Documente:

Anexa1- Instructiuni ofertanti
Anexa2- Formulare si model contract

(27.10.2022) POCU solicită clarificări pentru apelul POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii – etapa CAE


AM POCU informează solicitanții că începând cu data prezentului anunț, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii, aferent POCU 2014–2020, Axa prioritară 3 –Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivele specifice OS 3.1- Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55–64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație și OS 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55–64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

(18.10.2022) REZULTATUL FINAL la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante


OIR PECU REGIUNEA NORD-EST publica REZULTATUL FINAL la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord Est de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Relatii cu publicul.

(17.10.2022) REZULTATUL interviului la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante


OIR PECU REGIUNEA NORD-EST publica rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord Est de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Relatii cu publicul.

(13.10.2022) Planul de interviu al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante


OIR PECU REGIUNEA NORD-EST publica Planul de interviu al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Relatii cu publicul.

(11.10.2022) REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante


OIR PECU REGIUNEA NORD-EST publica rezultatul Probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord Est de (proba scrisa in data de 10.10.2022 ora 10.00): - consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Relatii cu publicul.

(10.10.2022) Barem corectare subiecte proba scrisa a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante


OIR PECU REGIUNEA NORD-EST publica baremul de corectare a subiectelor de la proba scrisa a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Relatii cu publicul.

(03.10.2022) REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante


OIR PECU REGIUNEA NORD-EST publica rezultatul selectiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Nord Est de (proba scrisa in data de 10.10.2022 ora 10.00): - consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Relatii cu publicul.


(08.04.2022) REZULTATELE FINALE (dupa contestatii) privind interviul concursului organizat in vederea ocuparii de posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica REZULTATELE FINALE privind interviul concursului organizat în zilele de 28.03.2022 (selecția dosarelor) şi 04-05.04.2022 (interviul) în vederea ocupării posturilor contractuale din cadrul proiectului „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” Cod MySmis 125246


(06.04.2022) REZULTATELE privind interviul concursului organizat in vederea ocuparii de posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica Rezultatele interviului organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


(05.04.2022) Anunt privind achiziția de polițe RCA și CASCO pentru autovehiculul instituției marca Toyota Corolla


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA si CASCO pentru Toyota Corolla
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este 08.04.2022 si a politei CASCO este 10.04.2022
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 07.04.2022, orele 16:00;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10. Limba în care se redactează ofertele – limba română
11. Plata polițelor se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței/polițelor, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar


(01.04.2022) Loc desfasurare INTERVIU - ocupare posturi contractuale vacante în afara organigramei


In atentia canditatilor declarati admisi la proba de selectie a dosarelor pentru concursul de ocupare a 15 posturi personal contractual in afara organigramei: Proba de interviu va avea loc conform programarii afisate anterior la sediul OIR POS DRU NORD EST, la sediul secundar din Piatra Neamt, str. ALexandru cel Bun, nr. 27, etaj 2 (cladirea Antares, intrarea laterala).


(30.03.2022) PROGRAMARE INTERVIU - posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica Programare interviu a candidaţilor declaraţi admişi la selecţia dosarelor la concursul organizat în zilele de 28.03.2022 (selecţia dosarelor) şi 04-05.04.2022 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


(30.03.2022) PLAN DE INTERVIU - posturi contractuale vacante în afara organigramei


OIR POS DRU NORD-EST publica Planul de interviu pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


(28.03.2022) REZULTATUL selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării posturilor contractuale


OIR POS DRU NORD-EST publica rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.03.2022 pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei

(21.03.2022) Anunt privind achiziția poliței RCA pentru autovehiculul instituției marca Fiat Scudo


1. Autoritate contractantă: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est (în continuare OIR POS DRU NE), cu sediul în Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 16-18, cod 610004 cod fiscal 20846102, tel 0233-231950
2. Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate: CPV 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
3. Procedura de atribuire aplicată – achiziție directă
4. Locul prestării serviciilor – localitatea Piatra Neamț
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – RCA pentru Fiat Scudo
6. Durata contractului 12 luni, data estimată de începere a politei RCA este martie 2022
7. Informații suplimentare direct la sediul autorității contractante, telefon 0233-231950 și e-mail: office@fsenordest.ro
8. Termenul limită de primire a ofertelor: data 25.03.2022, orele 12:30;
9. Adresa la care se transmit ofertele cu serviciile oferite la sediul autorității contractante sau pe adresa de mail: office@fsenordest.ro
10.Limba în care se redactează ofertele – limba română
11.Plata poliței se va efectua într-o singură tranșă la emiterea poliței, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar

(11.03.2022) OIR POS DRU NORD-EST organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a unui număr de 15 posturi în afara organigramei


Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Est organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată pana la data de 31.12.2023 a unui număr de 15 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul „Personal contractual in afara organigramei la OIR Nord-Est pentru imbunatatirea capacitatii de a gestiona in mod eficient implementarea POCU 2014 - 2020” ID 125246, cu loc de desfășurare a activității la sediul OIR POSDRU Regiunea Nord Est, str. Alexandru cel Bun, nr. 16-18, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt următoarele:

- curriculum vitae, în original;
- scrisoare de intenţie;
- formular de înscriere, în original (Anexa 1);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
- copii ale documentelor care să ateste experienţa în domeniul de activitate specific postului;
- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
- cazierul judiciar, în original, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (Anexa 2); în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
- copia permisului de conducere categoria B;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, în original.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documente:
Anunt complet - Anunt complet
Anexa1- Anexa 1 - formular de înscriere
Anexa2- Anexa 2 - Declaratie
Calendar- Anexa 3 - Calendar
Anexa4- Anexa 4 - Bibliografie
Anexa5- Anexa 5 - Bibliografie


(17.02.2022) Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a contestației WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“


Decizia nr. 1829/28.01.2022 de soluționare a Contestației formulate de WARRIORSPATHCROSSFIT SRL cu privire la Decizia nr. 23127 de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 3 „Locuri de muncă pentru toţi“, OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, privind proiectul cu titlul „START UP YOURSELF”, cod MySMIS 104206, beneficiar al finanțării nerambursabile Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „EURONEST” – A.D.I.E, contract de finanțare POCU/82/3.7/104206 din 12.01.2018.
Arhiva anunturi