POCU 2014-2020 - Anunturi 2016

(16.05.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 1
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 - anexa 2
Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

(20.04.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat in data de 20 aprilie 2016, în vederea deschiderii liniilor de finanțare, trei Ghiduri ale solicitanților aferente Programului Operațional Capital Uman:

  1. Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale, intitulat „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”
  2. Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” (Obiectivul Specific 4.1. POCU)
  3. Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate” (Obiectivul Specific 4.2. POCU)

Ghidurile specifice lansate acoperă un buget de 350 milioane euro, pentru comunitățile marginalizate aflate pe tot teritoriul țării (mediul rural si urban), având la bază o abordare integrată fundamentată pe nevoile specifice locale.

Apelul este de tip competitiv și potențialii beneficiari sunt autoritățile publice locale (obligatoriu de inclus în orice proiect), organizații non-guvernamentale și societăți comerciale

(19.04.2016) Anunt

In Monitorul Oficial nr. 284/14.04.2016 a fost publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

(31.03.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori”.

Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului conditii specifice, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 15 aprilie 2016 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro

(10.03.2016) Anunt

In data de 07.03.2016 a fost publicata in monitorul oficial Instructiunea A.N.A.P. nr. 1 privind modificarile considerate substantiale sau nesubstantiale in executia unui contract de achizitie publica.

Alte acte normative din domeniul achizitiilor publice puteti consulta aici

(09.03.2016) Aplicatia MySmis2014

Ministerului Fondurilor Europene vă prezintă noul sistem MySMIS, prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020.
Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite.
Veţi putea intra în aplicaţia MySMIS 2014 accesând urmatorul link: https://2014.mysmis.ro
De pe pagima MFE puteti descarca manuale de utilizare, tutoriale video precum si o sectiune dedicata intrebarilor/raspunsurilor frecvente.

 

(29.02.2016) Anunt

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru POCU publică spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale POCU denumit Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

Propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestui document, pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până în data de 11.03.2016 orele 14.00

(12.02.2016) Clarificari

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica Clarificare nr. 2 la documentatia de atribuire pentru ”Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going”

(11.02.2016) Clarificari

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica Clarificari la documentatia de atribuire pentru ”Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going”

(10.02.2016) Anunt

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul pentru Atribuirea contractelor de servicii având ca obiect ”Asistenta tehnica manageriala pentru asigurarea activitati de secretariat”

(10.02.2016) Anunt publicare erata

OIR8 June, 2022blica erata la DOCUMENTAŢIA pentru Atribuirea contractelor de servicii având ca obiect ”Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going”

(09.02.2016) Anunt intentie

OIR POS DRU NORD EST in calitate de autoritate contractanta publica anuntul pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de achizitii de servicii avand ca obiect ”Sprijin acordat OIR POSDRU NORD-EST pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS si pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on-going” :

Lot 1: servicii asigurare de experti in vederea introducerii datelor in SMIS

Lot 2: servicii asigurare de experți în vederea efectuării de vizite la fața locului de tip on going