Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS) - Anunturi 2023


(05.10.2023) Datele cumulative referitoare la implementarea Programului Incluziune și Demnitate Socială transmise către Comisia Europeană la data de 30.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul (UE) Nr. 1060/2021


În conformitate cu prevederile art. 42, alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, la data de 30.09.2023, Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (AM PoIDS), a transmis Comisiei Europene, prin intermediul SFC 2021, datele cumulative (RO și EN) referitoare la implementarea PEO 2021-2027 prin completarea următoarelor informații aferente Anexei VII Model pentru transmiterea datelor – articolul 42:
- Tabelul 1: Informații financiare la nivel de prioritate și de program pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune, FTJ și FEAMPA [articolul 42 alineatul (2) litera (a)]
- Tabelul 2: Defalcarea datelor financiare cumulative pe tip de intervenție pentru FEDR, FSE+, Fondul de coeziune și FTJ [articolul 42 alineatul (2) litera (a)]

(25.09.2023) Informare solicitanți apelurile „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori”


Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 informează solicitanții că începând cu data de 25.09.2023 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2021, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor:
- PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9- Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori-Regiuni mai putin dezvoltate;
- PIDS/69/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9- Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala in orase/municipii cu o populatie de peste 20.000 locuitori-Regiune mai dezvoltata Bucuresti- Ilfov.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2021 și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit Metodologiei de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor aferentă POIDS 2021 – 2027.

(19.09.2023) Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde”


Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică Ghidul solicitantului „Sprijin pentru persoanele defavorizate în vederea asigurării alimentelor de baza/mese calde“ - Prioritatea 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13)).
Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2014 începând cu data de 19.09.2023, orele 18.00, data și ora pentru închiderea depunerii proiectului fiind 19.10.2023, ora 16.00

(14.09.2023) Întrebări și răspunsuri frecvente aferente apelurilor „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” – Regiuni mai puțin dezvoltate și PIDS/69/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov


Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică lista întrebări și răspunsuri frecvente aferente apelurilor PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiuni mai puțin dezvoltate și PIDS/69/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori – Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov.

(14.09.2023) Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor


Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 (PoIDS) publică Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor.

(08.09.2023) A fost actualizat Ghidul solicitantului „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori”


Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică un corrigendum la Ghidul solicitantului – condiții specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori” – Prioritate: P01 „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității“, Obiectiv specific: ESO4.11. „Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusive promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate – Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)“.

(24.08.2023) Ghidul solicitantului aferent apelului „Asistență Tehnică“


Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS) 2021-2027 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv „ASISTENȚĂ TEHNICĂ“, Prioritate: P11 „Asistență tehnică“ – Acțiunea:1. „Asigurarea funcționării sistemului privind coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor“ și Acțiunea:2. „Facilitarea implementării, monitorizării, comunicării și vizibilității Programului“.
Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 începând cu data de 25.08.2023, orele 16.00, până în data de 30.09.2029, orele 16.00.