LISTA PERSOANELOR DIN CONDUCEREOIR PECU REGIUNEA NORD-EST
- numele si prenumele persoanelor din conducere:

Director executiv: -

Director executiv adjunct: Roxana Elena VIERU