Regulament de organizare si functionare


pdfRegulament de Organizare si Functionare (ROF)


Prezentul regulament-cadru de organizare şi funcţionare a Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane denumite în continuare OIRPOSDRU a fost aprobat prin Ordinul nr.1552/21.12.2018 emis de Ministerul Fondurilor Europene.